# دانشگاه_شیراز

معرفی اساتید حسابداری دانشگاهها 1- دانشگاه شیراز

اعضای هیات علمی بخش حسابداری   نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک تلفن توضیحات محمدنمازی  دکترای حسابداری استاد mnamazi@rose.shirazu.ac.ir 4420   غلامحسینمهدوی  دکترای حسابداری استادیار ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir 4374   شکراله خواجوی دکترای حسابداری استادیار   4460   حمیدمحمودآبادی  دکترای حسابداری استادیار hamid_mahmoodabadi@yahoo.com 4471   محمدحسینستایش دکترای حسابداری  استادیار setayesh@rose.shirazu.ac.ir 4453   محمد رضاپژوهی فوق لیسانس حسابداری مربی Pejoo77@yahoo.com 4374     
/ 1 نظر / 190 بازدید