# اساتید_حسابداری

معرفی اساتید حسابداری دانشگاه ها

به آدرس زیر مراجعه نمایید ٢-دانشگاه تهران http://management.ut.ac.ir/fa/hozeh/amoozesh-gorooh/hesabdari.asp 3-دانشگاه علامه طباطبائی http://www.ma-atu.ir/amf_member.php ۴-دانشگاه شهید بهشتی http://fma.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=2349 ۵-دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=economics.scu.ac&tabid=4531&mid=0  
/ 0 نظر / 69 بازدید

معرفی اساتید حسابداری دانشگاهها 1- دانشگاه شیراز

اعضای هیات علمی بخش حسابداری   نام و نام خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک تلفن توضیحات محمدنمازی  دکترای حسابداری استاد mnamazi@rose.shirazu.ac.ir 4420   غلامحسینمهدوی  دکترای حسابداری استادیار ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir 4374   شکراله خواجوی دکترای حسابداری استادیار   4460   حمیدمحمودآبادی  دکترای حسابداری استادیار hamid_mahmoodabadi@yahoo.com 4471   محمدحسینستایش دکترای حسابداری  استادیار setayesh@rose.shirazu.ac.ir 4453   محمد رضاپژوهی فوق لیسانس حسابداری مربی Pejoo77@yahoo.com 4374     
/ 1 نظر / 190 بازدید