finance


+ ضریب واکنش به سود (ERC)

نتایج تحقیق بال و براون نشان می دهد به طور میانگین شرکتهایب با اخبار خوب ،از بازده غیرعادی مثبت برخوردار می شوند و شرکت هایی که اخبار بد دارند ، بازده غیرعادی منفی را تجربه می کنند .حتما می دانید که میانگین می تواند نوسان داده ها و دامنه تغییرات را پنهان کند ،بنابراین جای تعجب ندارد که بازده غیرعادی برخی شرکتها بالاتر از سطح میانگین و بازده سایرین کمتر از میانگین باشد .چنین حقیقتی این سئوال را در ذهن ما ایجاد می کند که چرا بازار به اخبار خوب یا بد در سود برخی شرکتها واکنش قوی تری و برخی شرکتها واکنش ضعیف تری نشان می دهد . پاسخ به این سئوال به حسابداران کمک می نماید تا شناخت خود را ازچگونگی سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران بهبود بخشند و صورتهای مالی سودمندتری تهیه کنند .

بر همین مبنا به دنبال مطالعه ی بال و براون یکی از مهم ترین جهت گیری های تحقیقات تجربی حسابداری مالی ،شناسایی و تبیین میزان تفاوت واکنش بازار به محتوای اطلاعاتی سود بوده است . این دسته از پژوهش ها را تحقیقات ضریب واکنش به سود (ERC) می نامند :

ضریب واکنش به سود میزان بازده غیرعادی یک ورقه بهادار در بازار را در واکنش به سود غیر منتظره ی آن شرکت اندازه گیری می کند .

دلایل موثر بر ضریب واکنش به سود

عامل                                             نوع رابطه

1-بتا                                             معکوس

2-اهرمی بودن ساختر سرمایه            معکوس

3-کیفیت سود                                 مستقیم

4-وجود فرصت های رشد                   مستقیم

5-تشابه انتظارات سرمایه گذاران         مستقیم

6-میزان آگاهی بخشی قیمت             معکوس

7-کیفیت حسابرسی                        مستقیم

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
تگ ها: erc
comment نظرات () لینک