finance


+ تعادل بازار و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(capm) و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

مفهوم تعادل بازار بمنظور تعیین بازار برای ریسک و معیار مناسب ریسک برای یک دارایی واحد می باشد . مدل اقتصادی که برای حل این مساله مورد استفاده قرار می گیرد مدلی است که تقریبا بطور همزمان توسط شارپ (1969-1965) ،ترینر (1961) مورد استفاده قرار گرفته و توسط موسین (1966) ،لینتنر (1965-1969) و بلاک (1972) بسط داده شد . اولین مدلی که در این رابطه استفاده می شود مدل قیکت گذاری دارایی های سرمایه ای یا CAPM  است .این مدل نشان می دهد که نرخ تعادلی بازده کلیه دارایی های ریسک دار تابعی از کوواریانس آنها با پئرتقلیو بازار است .دومین مدل مهم قیمت گذاری تعادلی ، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یا APT است که توسط راس در 1976 توسعه داده شد .نقطه تششابه این مدل با مدل CAPM این است که هر دو روش مدل قیمت گذاری دارایی تعادلی هستند .بازده هر دارایی ریسک دار دربرگیرنده ترکیب خطی در عوامل مختلف مشترک است که بر بازده داراییها تاثیر می گذارد . استفاده از مدل قیمتگذاری آربیتراژ متداول تر از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای است برای اینکه APT این امکان را فراهم می سازد که ع.امل متعددی بازده دارایی های ریسک دار را تشریح کند با این حال روح حاکم بر هر دو مدل تقریبا یکسان است در واقع می توان گفت که CAPM حالت خاصی از APT  است .

منبع از کتاب تئوری های مالی دکتر تهرانی

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
تگ ها: capm و apt و تعادل بازار
comment نظرات () لینک