finance


+ مدلهای پانل دیتا panel data

مدلهای پانل دیتا (برای دانلود متن کامل کلیک کنید )

تهیه و تنظیم: محمد رضا مبشری

بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه داده های پانل شده برای بررسی استفاده کرده اند، بدین ترتیب که چندین بنگاه، خانوار، کشور و... در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل پانل دیتا یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصاد سنجی می باشد، چرا که پانل دیتا یک محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیکهای تخمین و نتایج تئوریک فراهم می آورد. در بسیاری موارد محققین می توانند از پانل دیتا برای مواردی که مسائل را نمی توان فقط به صورت سری زمانی و یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد، استفاده کرده و بهره گیرند. مثلاً در بررسیهای تابع تولید مسئله ای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژی را از صرفه های به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه های به مقیاس فراهم می آورد. در حالی که داده های سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان می دهد. تلفیق آمارهای سری زمانی با آمارهای مقطعی نه تنها می تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصاد سنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده همچنین می توان استنباطهای سیاستگذاری در خور توجهی به عمل آورد.


وارد کردن داده های پنل در نرم افزار Eviews

برای وارد کردن داده های پانل (پنل) (panel) در نرم افزار EViews ابتدا منوی
file> new workfile را انتخاب می کنیم، پنجره workfile create باز می شود که در قسمت
work file structure type گزینه balanced panel را انتخاب و در قسمت date specification با توجه به نوع داده های مورد تحلیل گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم
به عنوان مثال اگر داده ها به صورت سالانه جمع آوری شده باشد گزینه annual را انتخاب می کنیم و برای تاریخ شروع داده ها و انتهای آنها باید کمترین سال و بیشترین سال موجود را وارد کنیم به عنوان مثال اگر بعضی از مقاطع شامل داده ها ی سال 1932 تا 1967 و بعضی از مقاطع شامل داده های سال 1930 تا 1954 باشد باید شروع و انتهای داده ها را به ترتیب از 1930 تا 1967 تعیین نماییم.
در قسمت number of cross section تعداد مقاطع مورد نظر را وارد می کنیم. سپس با کلیک بر دکمه ok ، برگه کاری جدید ایجاد می شود.
پس از آن وارد منوی
object>new object شده و در قسمت type of object عبارت series را انتخاب کرده و ok می کنیم. پنجره داده ها باز می شود؛ برای وارد کردن داده ها ی مورد نظر دکمه edit+/- را انتخاب می کنیم.

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
comment نظرات () لینک