finance


+ امور مالی finance

Finance  امور مالی

امورمالی به مفاهیمی نظیر زمان ، پول و ریسک اشاره مینماید .


بانک ها مهمترین اعتباردهندگان وجوه از طریق تامین اعتبار هستند اگرچه حقوق مالی خصوصی ، صندوق های سرمایه گذاری مشاع و صندوق های تامین سرمایه گذاری و دیگر سازمانها نیز در این رابطه مهم هستند .

امور مالی به دو طبقه تقسیم میشود :

1-امور مالی خصوصی[1]

در امور مالی خصوصی مهم ترین نکته برنامه ریزی مالی است . برنامه ریزی مالی فرایند پویایی است که نظارت منظم و ارزشیابی مجدد را ملزم می کند . این فرایند شامل 5 مرحله بشرح زیر است .

1)ارزیابی

2)تعیین اهداف

3)ایجاد طرح و برنامه

4)اجرا

5)نظارت و ارزیابی مجدد

 

2-امور مالی شرکت [2]

 امور مالی شرکت در رابطه با تصمیمات مالی شرکت ها و ابزارها و تجزیه و تحلیل های استفاده شده توسط شرکت ها برای این تصمیمات است .هدف اولیه تامین مالی شرکت ها ماکسیمم کردن ثروت سهامداران است یا بعبارتی حداکثر کردن ارزش شرکت است . افزایش ثروت سهامداران یا ارزش شرکت نتیجه افزایش ارزش (قیمت ) دارائی های مالی شرکت علی الخصوص سهام شرکت است به تعبیری افزایش ارزش سهام بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر دارد .

 در رابطه با امور مالی شرکتی سه دسته از تکنیک ها و تصمیمات دیده میشوند :

1-تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه ای : مرتبط با بودجه بندی سرمایه ای است .

              الف)  تصمیمات سرمایه گذاری

شامل سه مرحله است :

-ارزیابی پروژه

   ار طریق جریانات نقدی تنزیل شده ، NPV، CAPM  ، APT  ، IRR  ،

-ارزیابی انعطاف پذیری

Decision Tree Analysis (DTA) and Real options analysis (ROA

-تعیین عدم اطمینان

 Sensitivity analysisScenario planning, and Monte Carlo methods in finance

                    ب) تامین مالی

                  ج) سیاست تقسیم سود

2- مدیریت سرمایه در گردش

3-مدیریت ریسک مالی

 

 [1] - personal finance

[2] - corporate finance

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
comment نظرات () لینک