finance


+ ضریب واکنش به سود (ERC)

نتایج تحقیق بال و براون نشان می دهد به طور میانگین شرکتهایب با اخبار خوب ،از بازده غیرعادی مثبت برخوردار می شوند و شرکت هایی که اخبار بد دارند ، بازده غیرعادی منفی را تجربه می کنند .حتما می دانید که میانگین می تواند نوسان داده ها و دامنه تغییرات را پنهان کند ،بنابراین جای تعجب ندارد که بازده غیرعادی برخی شرکتها بالاتر از سطح میانگین و بازده سایرین کمتر از میانگین باشد .چنین حقیقتی این سئوال را در ذهن ما ایجاد می کند که چرا بازار به اخبار خوب یا بد در سود برخی شرکتها واکنش قوی تری و برخی شرکتها واکنش ضعیف تری نشان می دهد . پاسخ به این سئوال به حسابداران کمک می نماید تا شناخت خود را ازچگونگی سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران بهبود بخشند و صورتهای مالی سودمندتری تهیه کنند .

بر همین مبنا به دنبال مطالعه ی بال و براون یکی از مهم ترین جهت گیری های تحقیقات تجربی حسابداری مالی ،شناسایی و تبیین میزان تفاوت واکنش بازار به محتوای اطلاعاتی سود بوده است . این دسته از پژوهش ها را تحقیقات ضریب واکنش به سود (ERC) می نامند :

ضریب واکنش به سود میزان بازده غیرعادی یک ورقه بهادار در بازار را در واکنش به سود غیر منتظره ی آن شرکت اندازه گیری می کند .

دلایل موثر بر ضریب واکنش به سود

عامل                                             نوع رابطه

1-بتا                                             معکوس

2-اهرمی بودن ساختر سرمایه            معکوس

3-کیفیت سود                                 مستقیم

4-وجود فرصت های رشد                   مستقیم

5-تشابه انتظارات سرمایه گذاران         مستقیم

6-میزان آگاهی بخشی قیمت             معکوس

7-کیفیت حسابرسی                        مستقیم

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ۳:٢٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
تگ ها: erc
comment نظرات () لینک

+ تعادل بازار و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(capm) و تئوری قیمت گذاری آربیتراژ

مفهوم تعادل بازار بمنظور تعیین بازار برای ریسک و معیار مناسب ریسک برای یک دارایی واحد می باشد . مدل اقتصادی که برای حل این مساله مورد استفاده قرار می گیرد مدلی است که تقریبا بطور همزمان توسط شارپ (1969-1965) ،ترینر (1961) مورد استفاده قرار گرفته و توسط موسین (1966) ،لینتنر (1965-1969) و بلاک (1972) بسط داده شد . اولین مدلی که در این رابطه استفاده می شود مدل قیکت گذاری دارایی های سرمایه ای یا CAPM  است .این مدل نشان می دهد که نرخ تعادلی بازده کلیه دارایی های ریسک دار تابعی از کوواریانس آنها با پئرتقلیو بازار است .دومین مدل مهم قیمت گذاری تعادلی ، تئوری قیمت گذاری آربیتراژ یا APT است که توسط راس در 1976 توسعه داده شد .نقطه تششابه این مدل با مدل CAPM این است که هر دو روش مدل قیمت گذاری دارایی تعادلی هستند .بازده هر دارایی ریسک دار دربرگیرنده ترکیب خطی در عوامل مختلف مشترک است که بر بازده داراییها تاثیر می گذارد . استفاده از مدل قیمتگذاری آربیتراژ متداول تر از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای است برای اینکه APT این امکان را فراهم می سازد که ع.امل متعددی بازده دارایی های ریسک دار را تشریح کند با این حال روح حاکم بر هر دو مدل تقریبا یکسان است در واقع می توان گفت که CAPM حالت خاصی از APT  است .

منبع از کتاب تئوری های مالی دکتر تهرانی

نویسنده : ذبیح اله خانی ; ساعت ٢:٥٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
تگ ها: capm و apt و تعادل بازار
comment نظرات () لینک